Sədri:

Dadaşova Aidə

Sədr müavini:

Cəfərova Aynurə

Katib:

Mirzəyeva Şəhla

Üzvləri:

Abbasova Lamiyə                             

Qasımova Xatirə

İsrafilovа Niyar

Rüstəmov Qədir

Qasımov Tural            

Həsənovа Хаnım

Nigar Mürsəl qızı                              

Zeynalova Aydan           

Nuriyeva Samirə         

Hüsüyev Emin