Şöbə müdiri:

Qaraxani Pərvanə Xosrov qızı

Elmi fəaliyyət istiqamətləri:

Azərbaycanda Primulales, Plumbaginales, Gentianales, Convolvulales, Ericales, Scrophulariales sıralarının bitki müxtəlifliyinin tədqiqi  və məlumat siyahısının hazırlanması

Elmi nəticələri:

 

Əməkdaşlar

 

Qasımova Tünzalə Abbasəli qızı

Qəmbərova Rəna Kamil qızı

Hüseynova Arzu Yusif qızı

Mirzəyeva Şəhla Nizam qızı

Nuriyeva Samirə Nurəddin qızı

Şahmalıyeva Arzu Fuad qızı

Quliyeva Ülviyyə Əliağa qızı