Laboratoriya müdiri:

Səlimov Rəşad Allahverdi oğlu

Elmi fəaliyyət
istiqamətləri:

Azərbaycan florasına daxil olan bitki taksonlarının sistematik, floristik, morfoloji filogenetik və digər metodlarla tədqiqi, biomüxtəlifliyin müasir vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, respublikanın qərb rayonlarının, meşə ekosistemlərinin öyrənilməsi.

Elmi nəticələr:

 

Əməkdaşlar:

Mirzəyev Oktay Hafiz oğlu
Qasımova Gülnar Cabbar qızı
Babayeva Zərnigar Baxış qızı
Musayev Murad Qədim oğlu
Safquliyeva Taciyə Cəlil qızı
Əliyeva Zemfira Seyfəddin qızı
Sadıxova Sevil Ələsgər qızı
Məmmədova Zülfiyyə Cəlal qızı
Fəttayeva Aytən Xanbala qızı
Əsədova İlhamə Əziz qızı 
Həsənova Leyla Vaqif qızı 
Babazadə Günay Şakir qızı