Laboratoriya müdiri:

Ağayeva Dilzarə Nadir qızı

Elmi fəaliyyət istiqamətləri:

Azərbaycanın Qusar rayonunun bitkilərlə assosiasiyada olan göbələklərinin müxtəlifliyinin tədqiqi və məlumat siyahısının hazırlanması

Elmi nəticələri:

 

Əməkdaşlar

 

Mayılova Tamilla Bilal qızı

Abbasova Lamiyə Vidadi qızı

Sadıqova Elnarə Adil qızı

Əliməmmədova Aytac Aydın qızı