5 noyabr 2021- ci il tarixində saat 11:00 da dissertasiya işinin müdafiəsi
18 Oktyabr 2021

5 noyabr 2021- ci il tarixində  saat 11:00 da AMEBotanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya şurasının Elmi Seminarının onlayn iclası keçiriləcəkdir. İclasda iddiaçı Ənvər Mehti oğlu İbrahimovun 2417.01 "Botanika" ixtisasında biologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim  etdiyi Naxçıvan Muxtar Respublikasının meşə ekosistemində ağac və kol bitkilərinin biomüxtəlifliyi və səmərəli istifadə yolları mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi olacaqdır

 

Avtoreferat Azərbaycan dilində --- Avtoreferat İngilis dilində --- Dissertasiya Azərbaycan dilində