İl:  2017 - 2019 Memorandum
Məqsəd: Populyasiya-ekoloji yanaşmanın istifadəsi ilə Nepeta və Scutellaria cinsindən olan bitki növlərinin inkişafının biomorfologiyası, ontogenezi, ontogenetik strukturu, senopopulyasiyası və polivarentliyinin öyrənilməsi üzrə birgə tədqiqatların aparılması üçün səylərin göstərilməsi