Layihənin əhatə etdiyi il:

2017-2020     Memorandum 
Layihənin məqsədi:

Birgə tədqiqatların həyata keçirilməsi, akademik tədqiqat məlumatı və texniki materialların mübadiləsi, konfrans, seminar, simpozium və konqres kimi birgə akademik və elmi fəaliyyətlərin təşkil edilməsi