Anadan olduğu yer

 Bakı  şəhəri

 

Təvəllüdü

 1946

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 N.Tusi adına ADPU

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə  fəlsəfə  doktoru

Elmi rütbəsi

 Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

03.00.05

Botanika

Xəzər dənizinin qərb hissəsinin göy-yaşıl yosunları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 
47

 
 25

 

  

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

     İlk dəfə olaraq Xəzər dənizində göy-yaşıl yosunlar üzrə geniş tədqiqatlar aparılmışdır. Öyrənilən ərazi üçün  yeni 52 (64 növdaxili takson), bütün Xəzər dənizi üçün 37 (49 ndt), keçmiş Sovet İttifaqı üçün  isə 2 yeni göy-yaşıl yosun növü aşkar olunmuşdur. Aparılan eksperimental və çöl tədqiqatlarına əsasən, ilk dəfə olaraq dənizə çay suları ilə kütləvi gətirilən şirin su göy-yaşıl yosunlarının intensiv inkişafına maneçilik törədən duzluluğun kritik səviyyəsi müəyyən edilmişdir. Faktiki olaraq ilk dəfə olaraq Xəzər dənizi üçün xüsusən göy-yaşıl yosunların üstünlük təşkil edən bentik alqoqruplaşmaların tətbiqi aparılmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

  1. Синьозеленi водоростi захiдної  частини       Каспiйського моря.Укр. ботан. журн., N6,1981, с. 41-45.
  2. Новые для Каспийского моря виды Cyanophyta. Журн. Альгология, К.,т.1, N3, 1991, c. 61-66.
  3. Дополнение  к  флоре  Cyanophyta Каспийского моря. Журн. Альгология, К.,т.2, N3, 1992, c. 87-90.
  4. A comparison of the Caspian and Black Sea blue-green algae. Plant life in South-West and Central Asia. Ege University press Izmir-Türkiye, 1996, 384-389.
  5. Синезеленые водоросли бентоса азербай-джанской части Каспийского моря. AMEA Botanika İnstitutunun elmi əsərləri, Bakı, cild XXXIII, 2013, c. 54 – 56
  6. Xəzər dənizinin Azərbaycan  Sektorunun  Nostocales  Sırasının Göy-yaşıl yosunları. AMEA botanika İnstitutunun elmi əsərləri, Bakı, cild XXXVI, 2016, c. 56-60.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 Azərbaycan  Botaniklər Cəmiyyətin  üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Botanika İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şosesi, 40

Vəzifəsi

 Aparıcı  elmi  işçi

Xidməti tel.

(+994 12) 5024480

Mobil tel.

(+994 50) 7438861

Ev tel.

(+994 12) 5100458

Faks

 (+994 12) 4971994

Elektron poçtu

 nuriyevamaya@mail.ru