Anadan olduğu yer

 Azərbaycan Respublikası, Qusar r-u, Yuxarı Tahircal k.

 

Təvəllüdü

 28.12.1934

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti, əczaçılıq fakültəsi, provizor

Elmi dərəcəsi

Kimya elmləri doktoru

Elmi rütbəsi

 Professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

 

02.00.10

biokimya

Feruea oopoda (Boiss. et Buhse) Boiss. kökünün Umbelliferae fəsiləsinin seskviterpen qatran laktonlarının tədqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı
02.00.10

biokimya

Bioüzvi kimya təbii və fizioloji fəal maddələrinin kimyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 
194 və 2 monoqrafiya

 
140

 

  

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı


5 müəlliflik şəhadətnaməsi və 3 patent

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

5

 

Əsas elmi nailiyyətləri

50-dən artıq elm üçün yeni fizioloji fəal maddəni fərdi şəkildə alınmış, müasir spektroskopiya (İnfra- qırmızı, Nüvə Maqnit Rezonansı  1H,13C  Dept 135, Dept 90) və klassik kimya metodlarından istifadə edərək onların quruluş və fəza-quruluş formulaları  təyin edilmişdir.100-dən artıq  bioloji fəal maddəni müasir spektroskopik və klassik kimya metodlarından istifadə edərək məlum maddələrlə identifikasiya edilmişdir.
Yeni seskviterqenlakton badxizinin iltihabəleyhinə, termik və kimyəvi yanıqların trofik yaraların müalicə edici xüsusiyyətləri  tədqiq edilmiş və iki klinikada : Russiya Hərbi-Tibb Akademiyasının “Yanıqlar” klinikasında və Meçnikov adına xəstəxanasında trofik yaraların müalicəsi üçün klinik tədqiq olunmuşdur;
Badxizinin yaddaşı qoruma xüsusiyyəti tədqiq edilmişdir və müəyyən edilmişdir ki, bu məqsəd üçün tibdə istifadə olunan preparatdan 2 dəfədən artıq fəallığa malikdir və s.

Elmi əsərlərinin adları

  1.  Терпеноиды и фенолепроизхводные растений семенств Asteraceae и Apaceae Бвку 2005, 312с.
  2. Инфракрасние спектры и строения сесквитерпеновых лактонов и кумаринов Баку 2006, 223 С.
  3. Sesquiterpene laktones of the Umbellifere.Structural characterizations of badkhysin and its C(5)-epimer isobadkhysin//Acta Crystallographica. 1991. C.47.p.872-877.
  4. Two eudesmanolide- type Sesquiterpene  lactones from Umbelliferae //Acta Crystallographica 1992 C48.P.1543
  5. Исследование сесквитерпеновых лактонв методом спектрокопии ЯМР 13С,I.Спектры ЯМР 13С бадхызина и его производных// Химмия природных соединений 1982.С.452-455

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

1.AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Şurasının üzvü
2.AMEA Botanika İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən D.01.061 Dissertasiya Şurasının üzvü

Təltif və mükafatları

1.AR Əməkdar elm xadimi
2.AMEA-nın Fəxri Fərmanı (2005-ci il)

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Botanika İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şosesi, 40

Vəzifəsi

 Baş elmi işçi

Xidməti tel.

(994 12) 5024330

Mobil tel.

(994 50) 3164606

Ev tel.

(994 12) 5644534

Faks

 

Elektron poçtu

 s.serkerov@mail.ru