Anadan olduğu yer

Ağdam şəhəri

Təvəllüdü

07.08.1974

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

Dosent

Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2417.01-Botanika

Azərbaycanda yayılan Güləvər (Centaurea L. ) cinsi növlərinin sistematikasi və bioekoloji xüsusiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

19

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

6

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) və Türkiyə Elmi və Texnoloji Tədqiqat Şurası (TÜBİTAK) arasında imzalanmış Əməkdaşlıq Protokolu üzrə Müştərək Proqram çərçivəsində Botanika İnstitutunda yerinə yetirilən “Azərbaycanın iqtisadi əhəmiyyətli bəzi yabanı meyvələri(PruneaeMaleae tribaları Rosaceae) üzərində biomüxtəliflik və molekulyar araşdırmalar” layihəsində iştirakçı

Kadr hazırlığı:

-          fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Elm üçün yeni növün müəllifi

Centaurea emiliae Huseynova et Garakhani

 

Elmi əsərlərinin adları

 1. Huseynova A.Y., Aghayeva P.N., Qarakhani P.Kh., Ali-zade V.M.,  Serratula coronata (Asteraceae) – a new species record for the flora of Azerbaijan,   Ukrainian Botanical Journal,   2019,   76(1),   s. 67 – 70
 2. Parvin Aghayeva, Parvana Garakhani , Arzu Huseynova, Valida Ali-Zade,  Wild ornamental plants of the family Asteraceae from the northeastern part of Azerbaijan,   Чорноморський ботанический журнал,   2018,   14(3),   s. 204 – 2012
 3. A.Y.Hüseynova, R.K.Qəmbərova, P.X. Qaraxani,  Malva L. (Malvaceae Juss.) cinsinin sistematikasi, Malva nicaensis All. və Malva sylvestris L. növlərinin tozcuqlarının morfoloji quruluşu və həyat qabiliyyəti, Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər Təbiət və tibb elmləri seriyası,   2018,   92(3), s. 64 – 68
 4. Ü.S.Alışanlı, P.X.Qaraxani, A.Y.Hüseynova, Z.S.Əliyeva,  Azərbaycan florasında yayılan Qanqal cinsinin (Cirsium Mill.) sistematik təhlili,   AMEA Gəncə bölməsi “Xəbərlər” Məcmuəsi,   Gəncə,   2018, 1, s. 13 – 17
 5. P.X.Qaraxani, A.Y.Hüseynova,  Azərbaycan florasında Scilla L. cinsi növlərinin taksonomiyası, Pedaqoji Universitetin xəbərləri,   Bakı, ADPU,   2017,   65(3),   s. 91 – 95
 6. N.N.Əliyeva,P.X.Qaraxani,A.Y.Hüseynova,  Azərbaycan florasında Bənövşə (Viola L.) cinsi,   AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri,   2016,   36,   s. 19 – 22
 7. R.T.Heydərova, P.X.Qaraxani, A.Y.Huseynova,  Böyük Qafqazda (Azərbaycan daxilində) Səhləbkimilər (Orchidaceae Juss.) fəsiləsinin taksonomiyası,   AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri,   2016, 36, s. 16 – 18
 8. T.M.Əkbəri,P.X.Qaraxani, A.Y.Hüseynova,  Azərbaycan florasında Ranunculus L. cinsi növlərinin xoroloji analizi, AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri,   Bakı «Elm» ,   2015,   35,   s. 46 - 48
 9. A.Y.Hüseynova, P.X.Qaraxani,  Azərbaycanda Centaurea L. cinsinin seksiyalar üzrə təyinedici cədvəli, AMEA – nın xəbərləri, (biologiya və tibb elmləri),   Academic Press,   2015,   70(1),   s. 80 – 82
 10. А.Ю.Гусейнова,П.Х.Гарахани,Н.П.Мехтиева,  Новый вид рода Centaurea L. из Азербайджана, Ботанический журнал,   Academic Press,   2014,   99(3),   s. 350 – 352
 11. A.Y.Hüseynova,P.X.Qaraxani,M.M.Ələsgərov,  Centaurea L. cinsinə aid növlərin morfoanotomik xüsusiyyətləri (Centaurea macrocephala, Centaurea sosnovskyi),   AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri, Bakı «Elm», 2013, 33, s. 20 – 24
 12. А.Ю.Гусейнова, П.Х.Гарахани, П.Н.Набиева,  К номенклатуре и систематике некоторых видов рода Centaurea L. (Asteraceae Dumort.),   Вестник МГОУ. Серия «Естественные науки»,   2013, 3, s. 19 – 22
 13. A.Y.Hüseynova, P.X.Qaraxani,  Azərbaycan florasında Centaurea L. cinsinin bəzi növlərinin (yarımcins Cyanus Juss.) sistematik və morfoloji təhlili,   AMEA – nın xəbərləri, Biologiya elmləri ,   2011, 66(2),  s. 13 – 16
 14. A.Y.Hüseynova,  Naxçıvan ərazisində yayılan Güləvər (Centaurea L.) cinsi növləri,   AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri,   2009,   29,   s. 59 – 63
 15. A.Y. Hüseynova, P.X.Qaraxani,  Güləvər ( Centaurea L.) cinsinin öyrənilməsinə dair,   AMEA Botanika İnstitutunun elmi əsərləri,   Bakı «Elm» ,   2008,   28,   s. 349 – 351
 16. А.Ю.Гусейнова,П.Х.Гарахани, И.А.Асадова Филогенетические связи видов рода Centaurea L. распространенных в Азербайджане,   XIII Московское совещание по филогении растений, 50 лет без К.И.Мейера, Rusiya, 02- 06.02.2015, s. 121 – 123
 17. A.Y.Huseynova,P.Kh.Garakhani,  Economical importance and conservation of some Centaurea L. species, Environmental changes and conservation of plant diversity,   ANAS of Botany, Azərbaycan, 21- 23.04.2013, s. 41 – 41
 18. A.Y.Huseynova,  Useful traits of C. cyanus L., International conference Medicinal and aromatic plants in generating of new values in 21 “Century”, Bosniya və Herseqovina, 09-12.11.2011,  s. 225 – 225
 19. A.Y.Hüseynova,  Centaurea L. cinsinə aid bəzi növlərin faydalı xüsusiyyətləri,   Faydalı bitkilərdən istifadənin aktual problemləri, AMEA Botanika İnstitutu, Azərbaycan, 26-28.10.2011, s. 109 - 112

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyəti İctimai Birliyi

Pedaqoji fəaliyyəti

9 il

Digər fəaliyyəti

12 il

Təltif və mükafatları

 

İş yeri və ünvanı

AMEA Botanika İnstitutu, Herbari şöbəsi

Badamdar yolu, 40

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

(012) 502-43-91

Mobil tel.

(070) 336-60-68

Ev tel.

(012) 429-16-44

Faks

(012) 497-09-94

Elektron poçtu

a.huseynova@mail.ru