Laboratoriya müdiri:

 Qədimov Ələddin Həsən oğlu

Elmi fəaliyyət istiqamətləri:

İqlim dəyişikliyi şəraitində yarımquraq ərazilərdə abiotik amillərin qida əhəmiyyətli yem bitkilərinin inkişafına təsirinin öyrənilməsi

Elmi nəticələri:

 

Əməkdaşlar

 

Rəsulova Dariko Əli qızı
Abbasova Zümrüd İsmayıl qızı
Qəni-zadə Sima İrşadovna
Rəsulova Sədaqət Mirbaba qızı
Hüseynov Tağı Həsən oğlu
Zeynalova Elmira Mikayıl qızı
Muradova Zemfira Abduləli qızı
İbrahimov Amet