Anadan olduğu yer

 Azərbaycan Respublikası, Gəncə ş.

 

Təvəllüdü

 03.01.1942

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə elmləri doktoru

Elmi rütbəsi

 Professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 


03.00.15

Genatika

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

03.00.15

Genetika

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 
235

 
 

 

  

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı


6 müəlliflik şəhadətnaməsi və 8 patent

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

5

 

Əsas elmi nailiyyətləri

     Biologiya üzrə elmləri doktoru R.A.Ağabəylinin aparıldığı tədqiqatlar ətraf mühit mutagen və kanserogen amillərinin genetik riskinin qiymətləndirilməsi və idarəetməsi əsasında genofond və biomüxtəlifliyinin mühafizəsinin nəzəri əsaslarının və praktiki tədbiqinin öyrənilməsi nəticəsində ilk dəfə yeni sintez olunmuş bifunksional alkiləedici maddələrin, poliyen antibiotiklərin mutagen və sitotoksikliyini, bir sıra bioantioksidantların, antioksidant fementlərin genqoruyucu xüsusiyyətlərini və mutasiya prosesinin tənzimləməsində rolunu aşkar etmişdir. Aşkar edilmiş təbii yeni genmühafizəedici xassələrə malik olan bioloji aktiv maddələr əsasında yüksək effektivli kompozisiyalar yaradılmışdır və onların praktiki tədbiqi işlənib hazırlanmışdır. Azərbaycan florasında geniş yayılmış dərman bitkiləri növlərindən bioantimutagenlərin, genmühafizəedici vasitələr alınması üçün mənbə kimi istifadə edilməsi imkanları müəyyən etmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

  1. Agabeyli R.A., Г.Г. Мирза-заде. Study of the Genoprotective Properties of Oils from Fruits and Leaves of Fagus orientalis Lipsky - ISSN 0095-4527, Cytology and Genetics, 2011, vol. 45, pp 220-224. Allerton Press, Inc., 2011. New-York; Com. Volume 45, pp 220-224.
  2. A. Agabeyli. Antimutagenic activities of oils from fruits and leaves of Fagus orientalis Lipsky – Proceedings of the (MaB UNESKO) «MAN and BIOSPHERE» Azerb. National Committee Ecol. Civilization, Sustainable Development Environmental Annual ed. Vol. 7. Baku. «Təhsil» - 2011. p.117-126.
  3. A. Agabeili.Genetic Effects of Root Extracts of Glycyrrhiza glabra L. in Different Test Systems - ISSN 0095_4527, Cytology and Genetics, 2012, Vol. 46, No. 5, pp. 297–301. © Allerton Press, Inc., 2012.Original Russian Text © R.A. Agabeili, 2012, published in Tsitologiya i Genetika, 2012, Vol. 46, No. 5, pp. 43–49
  4. A. Agabeili. New Antimutagens from Roots of the Licorice Glycyrrhiza glabra L. - Proceedings of the (MaB UNESKO) «MAN and BIOSPHERE» Azerb. National Committee Ecological Civilization, Sustainable Development, Environment. Annual Edition. Vol. 8. Baku. - 2012. p.117-126.
  5. Agabeyli R.A. Antimutagenic activities extracts from leaves of the Morus alba, Morus nigra and their mixtures – ISSN 1916-9671 International Journal Of Biology. Canadian Center of Science and Education.   4,  № 2,  pp. 166-172. 2012; American Biology and Medical Jornal Online and Print Jornal Volume 1 - Issue September, 2012 – Link Full PDF.Paper4 submission Last data 25.11.2012.
  6. Rena A. Aghabeyli. Sustainable Mobilization of the Morus Species as Potential Sources of the Food Additives with Protective Properties – International Conference. Environmental Changes Conservation of Plant Diversity.21-23 April 2013. Baku, Azerbaijan. Azerbaijan National Academy of Sciences Institute Botany. Conference program and abstract book, p.59.
  7. Rena A. Aghabeyli. Influence of the exstracts and saponins from Yukka gloriosa L. on spontaneous and radiation induced mutability in cells pflanz- Proceedings of the (MaB UNESKO) «MAN and BIOSPHERE» Azerb. National Committee Ecol. Civilization, Sustainable Development, Environmental. Annual Edition Volume 8 Baku İSSN 2079 -3898.  2014, p.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

YUNESKO-nun «İnsan və Biosfer» Milli Komitəsinin üzvü

Beynəlxalq Ksenobiotiklərin Tədqiqi Cəmiyyətinin üzvü (ISSX, USA)

N.İ.Vavilov adına «Qenetika və Seleksiya» (VOQİS, Russiya) Cəmiyyətinin üzvü və b.

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 AMEA-nın Fəxri fərmanı

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Botanika İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şosesi, 40

Vəzifəsi

 Baş elmi işçi

Xidməti tel.

(+994 12) 5393380

Mobil tel.

(+994 50) 3751320

Ev tel.

(+994 12) 5398691

Faks

 (+994 12) 4970994

Elektron poçtu

 renaagabey1@ rambler.ru