Layihənin əhatə etdiyi il:

2013-2016     
Maliyyə dəstəyi göstərən təşkilat:

İnternational Center for Biosaline Agriculture

Layihənin məqsədi:

Şoran torpaqların bərpası və heyvandarlığın inkişafı üçün davamlı qida bazasının yaradılması, deqredasiya olunmuş otlaqların yaxşılaşdırılması, aqromeşəçiliyin inkişafı üçün innovativ texnologiyaların tətbiq edilməsi və qiymətləndirilməsi

Layihə üzrə əldə olunmuş nəticə

Arid otlaq ekosistemlərin stabil fəaliyyətinə və növün biomüxtəlifliyinin qorunmasına şərait yaradılıb, ərzaq təhlükəsizliyi üzrə Avrasiya mərkəzi ilə sıx əlaqələr yaratmağa imkan verib ki, bu da layihədə iştirak edən Rusiya Federasiyası, Qırğızıstan və Özbəkistanın partnyorlar qrupunun məlumat bazası və insan resurslarından istifafə imkanını təmin edib