5 noyabr 2021- ci il tarixində saat 11:00 da dissertasiya işinin müdafiəsi
18 October 2021