Chairman:  Mammadova Aygun Vidadi
Deputy Chairman:  Mişel Tələt qızı Quliyeva 
Secretary:  Asadova Kamala Kamal
Members:
İsayeva Shabnam Gadir 
Babayeva Zarnigar Bakhysh
Hasanova Leyla Vagif
Samirə Fərman qızı Xudaverdiyeva
Ləman İlqar qızı Babayeva
Nərmin İlham qızı Sadıqova
Asya Eldəniz qızı Əkbərova
Həsrət Xanbala qızı Məmmədova
Məhsəti Nizami qızı Qurbanova
Qarakhani Parvana Khosrov