• Chairman
Ibadullayeva Sayyara Jamshid
  • Deputy
Gasımov Shakir Nabi
  • Secretary
 Nigar Mursal
  • Members

Aghayeva Dilzara Nadir
Alverdiyeva Sevda Mukhtar
Aleskerova Adila Novruz
Asadova Kamala Kamal
Askerov Aydin Musa
Iskandar Elman Osman
Garakhani Parvana Khosrov
Gadimov Aladdin Gasan
Mehdiyeva Naiba Pirverdi
Mammadova Aygun Vidadi
Movsumova Nuri Vagif
Mukhtarova Shakar Jalal
Muradov Panah Zulfugar
Mustafayeva Latafat Ahad
Nabiyeva Fatmakhanim Khalid
Novruzov Eldar Novruz
Yusifov Elman Farhad
Zeynalova Aydan Mirza