Председатель:  Мамедова Айгюн Видади кызы
Заместитель председателя:  Mişel Tələt qızı Quliyeva 
Секретарь:  Асадова Кямаля Камал гызы
Участники:
Исаева Шабнам Гадир гызы
Бабаева Зарнигяр Бахыш гызы
Leyla Vaqif qızı Həsənova
Samirə Fərman qızı Xudaverdiyeva
Ləman İlqar qızı Babayeva
Nərmin İlham qızı Sadıqova
Asya Eldəniz qızı Əkbərova
Həsrət Xanbala qızı Məmmədova
Məhsəti Nizami qızı Qurbanova
Гарахани Парвана Хосров гызы