Arxiv
Yeni üzüm sortuna patent və müəlliflik şəhadətnaməsi verilib
14.07.2021