• Sədr

Əli-zadə Validə
Telefon: (994)12 502 43 94  
Fax: (99412) 497 09 94
E-mail:  vm_alizade@yahoo.com

  • Sədr müavini

Novruzov Eldar   
Telefon: (99412) 502-43-97  
E-mail: eldar_novruzov@yahoo.co.uk

  • Elmi katib 

Xəlilova Xuraman
Telefon: (994)12 502 44 80  Fax: (994)12 502 44 80
 E-mail: xuraman.xelilova@gmail.com

  • Üzvləri

b.e.d., dos. Ağayeva Dilzarə Nadir qızı

İbrahimova Aidə Qüdrət qızı (Gənc alim və mütəxəssislər Şurasının sədri)

b.e.d., dos. Ələsgərova Ədilə Novruz qızı

b.ü.f.d., dos. Əlirzayeva Esmira Həsən qızı

AMEA-nın müxbir üzvü, b.e.d., prof. Əzizov İbrahim Vahab oğlu

akademik, b.e.d., prof. Hüseynova İradə Məmməd qızı

b.e.d., prof. İbadullayeva Səyyarə Cəmşid qızı

b.ü.f.d., dos. Kərimov Vüqar Nəzir oğlu

b.ü.f.d., dos. Qaraxani Pərvanə Xosrov qızı

AMEA-nın müxbir üzvü, b.e.d., prof. Qasımov Xəlil Məmmədəli oğlu

AMEA-nın müxbir üzvü, b.e.d., prof. Quliyev Novruz Məhəmməd oğlu

b.e.d., dos. Qurbanova İnna Musa qızı

b.e.d., dos. Mehdiyeva Naibə Pirverdi qızı

b.ü.f.d., dos. Muxtarova Şəkər Cəlal qızı (Həmkarlar Şurasının sədri)

b.e.d., dos. Mustafayeva Lətafət Əhəd qızı

b.ü.f.d., dos. Səlimov Rəşad Allahverdi oğlu

Əməkdar elm xadimi, k.e.d., prof. Sərkərov Siracəddin Vəli oğlu

b.e.d., prof. Süleymanov Səftər Yusif oğlu