Məqalələrin qəbulu dayandırılıb
18 May 2018

Diqqət!

Vaxt tamamlandığı üçün məqalələrin qəbulu dayandırılıb.

Konfransda iştirak forması aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir:

Şifahi məruzə üçün ayrılan vaxt - 7-10 dəqiqə nəzərdə tutulur.

Poster üçün vərəqin ölçüsü - uzunluğu 95 sm, eni 80 sm-dən artıq olmamalıdır