Sədr:  Şəkər Cəlal qızı Muxtarova
Büro üzvləri:
Rəna Təhməzovna Abdıyeva
Tacə Cəlil qızı Safquluyeva
Dürdanə Gizir qızı Nəcəfova
Sevil Əbdül qızı Zeynalova
Şəhla Nizam qızı Mirzəyeva