Ağayeva Dilzarə Nadir qızı

Babayev Amin Hacıbaba oğlu

Ələsgərova Ədilə Novruz qızı

İbadullayeva Səyyarə Cəmşid qızı

Qurbanova İnna Musayevna

Mehdiyeva Naibə Pirverdi qızı

Məmmədova Afət Oqtay qızı

Mustafayeva Lətafət Əhəd qızı

Novruzov Eldar Novruz oğlu

Sərkərov Siracəddin Vəli oğlu