Sədri:

Dadaşova Aidə

Sədr müavini:

Nigar Mürsəl qızı  

Katib:

Mirzəyeva Şəhla

Üzvləri:

  1. Əkbərova Asya
  2. Əliməmmədova Aytac
  3. Qasımova Xatirə
  4. Zeynalova Aydan
  5. Mövsümova Nuri
  6. Hüsüyev Emin
  7. Malikli Yaqut
  8. Qurbanova Məhsəti
  9. Rüstəmov Qədir