Sədri:

Dadaşova Aidə

Sədr müavini:

Cəfərova Aynurə

Nigar Mürsəl qızı  

Katib:

Mirzəyeva Şəhla

Üzvləri:

1. Əkbərova Asya Eldəniz qızı

2. Abbasova Lamiyə Vidadi qızı

3. Qasımova Xatirə Həsən qızı

8. Zeynalova Aydan Mirzə qızı

4. Mövsumova Nuri Vaqif qızı

5. İsrafilova Niyar İlqar qızı

6. Hüsüyev Emin Kazım oğlu

7. Malikli Yaqut Mehman qızı

8. Həsənova Xanım Bəxtiyar qızı

9. Qurbanova Məhsəti Nizami qızı

10. Rüstəmov Qədir Kamal oğlu

11. Zeynallı Əsmayə Zeynal qız