Sədr: AMEA-nın həqiqi üzvü, b.e.d ., prof. Əli-zadə Validə Mövsüm qızı
Sədr müavini: b.e.d., dosent Məmədova Afət Dadaş-Şaraplı qızı
Elmi katib: b.ü.f.d., dos. Hüseynova Arzu Yusif qızı
Üzvləri:

2409.01 - "Genetika" ixtisası üzrə
b.ü.f.d., dos. Abbasov Mehrac Əli oğlu
b.e.d., prof. Əkbərova-Ben-Tzvi Günay Hafiz qızı
b.e.d., prof. Əliyeva Kamilə Əliağa qızı
b.e.d., prof. Əliyev Ramiz Tağı oğlu
AMEA-nın həqiqi üzvü, b.e.d., prof. Talıbov Tariyel Hüseynəli oğlu

2417.01 - "Botanika" ixtisası üzrə
b.e.d., dos. Fərzəliyev Vahid Sabir oğlu
b.e.d., prof. İbadullayeva Səyyarə Cəmşid qızı
b.e.d., prof. İsgəndər Elman Osman oğlu
b.e.d., dos. Mehdiyeva Naibə Pirverdi qızı
b.e.d., dos. Novruzov Eldar Novruz oğlu

2432.01- "Bioloji ehtiyatlar" ixtisası üzrə
b.ü.f.d. Eldarov Məhəmməd Eldar oğlu
b.e.d., dos. Ələsgərova Ədilə Novruz qızı
AMEA-nın müxbir üzvü, b.e.d., prof. Qasımov Xəlil Məhəmməd oğlu
b.e.d., dos. Mustafayeva Lətafət Əhəd qızı
AMEA-nın müxbir üzvü, b.e.d., prof. Novruzov Vaqif Seyfəddin oğlu