Sədr: İbаdullаyеvа Səyyаrə Cəmşid qızı
Sədr müavini: Novruzov Eldar Novruz oğlu
Elmi katib: Mövsümova Nuri Vaqif qızı
  Qurbanov Maqsud Rüstəm oğlu
  Ələsgərova Adilə Novruz qızı
  Əliyeva Kamilə Əli ağa qızı
  Əliyev Ramiz Tağı oğlu
  Əsgərov Aydın Musa oğlu
  İsgəndər Elman Osman oğlu
  Mehdiyeva Naibə Pirverdi qızı
  Nəbiyeva Fatmaxanım Xalid qızı
  Mustafayeva Lətafət Əhəd qızı
  Novruzov Vaqif Seyfəddin oğlu
  Talıbov Tariyel Hüseynəli oğlu