Sədr: AMEA-nın həqiqi üzvü, b.e.d ., prof. Əli-zadə Validə Mövsüm qızı
Sədr müavini: b.e.d., dosent Şıxlınskı Hacı Məmmədtağı oğlu
Elmi katib: b.ü.f.d., dos. Hüseynova Arzu Yusif qızı
Üzvləri:

2409.01 - "Genetika" ixtisası üzrə
b.e.d., dos. Şıxlınskı Hacı Məmmədtağı oğlu (sədr müavini)
b.e.d., prof. Əliyeva Kamilə Əli qızı
b.e.d., prof. Əliyev Ramiz Tağı oğlu
b.e.d., prof. Əminov Naib Xaliq oğlu
b.e.d., dos. Məmmədova Afət Dadaş-Şaraplı qızı
b.ü.f.d., dos. Abbasov Mehrac Əli oğlu

2417.01 - "Botanika" ixtisası üzrə
b.ü.f.d., dos. Hüseynova Arzu Yusif qızı (elmi katib)
b.e.d., prof. İbadullayeva Səyyarə Cəmşid qızı
b.e.d., prof. İsgəndər Elman Osman oğlu
b.e.d., dos. Fərzəliyev Vahid Sabir oğlu
b.e.d., dos. Mehdiyeva Naibə Pirverdi qızı
b.e.d., dos. Novruzov Eldar Novruz oğlu

2432.01- "Bioloji ehtiyatlar" ixtisası üzrə
AMEA-nın həqiqi üzvü, b.e.d ., prof. Əli-zadə Validə Mövsüm qızı
AMEA-nın müxbir üzvü, b.e.d ., prof. Qasımov Xəlil Məhəmməd oğlu
AMEA-nın müxbir üzvüNovruzov Vaqif Seyfəddin oğlu
b.e.d., dos. Ələsgərova Ədilə Novruz qızı
b.e.d., dos. Mustafayeva Lətafət Əhəd qızı
b.ü.f.d. Eldarov Məhəmməd Eldar oğlu