Sədr: İbаdullаyеvа Səyyаrə Cəmşid qızı
Sədr müavini:  Məmmədova Afət Dadaş-Şaraplı qızı
Elmi katib: Hüseynova Arzu Yusif qızı
Üzvləri:  Abbasov Mehrac Əli oğlu
  Qurbanov Maqsud Rüstəm oğlu
  Eldarov Məhəmməd Eldar oğlu
  Əkbərova-Ben-Tzvi Günay Hafiz qızı
  Ələsgərova Adilə Novruz qızı
  Əliyeva Kamilə Əli ağa qızı
  Əliyev Ramiz Tağı oğlu
  Əsgərov Aydın Musa oğlu
  İsgəndər Elman Osman oğlu
  Mehdiyeva Naibə Pirverdi qızı
  Məmmədov Tofiq Sadıq oğlu
  Mustafayeva Lətafət Əhəd qızı
  Nоvruzоv Еldаr Nоvruz оğlu
  Novruzov Vaqif Seyfəddin oğlu
  Talıbov Tariyel Hüseynəli oğlu