Sədr: Naibə Pirverdi qızı Mehdiyeva
Elmi katib: Arzu Yusif qızı Hüseynova
Üzvlər: Sevda Muxtar qızı Alverdiyeva
    Sevda Zahid qızı Əhmədova
Tubuxanım Elman qızı Qasımzadə
Zümrüd Əmən qızı Məmmədova