Sədr:

Naibə Pirverdi qızı Mehdiyeva

Elmi katib:

Arzu Yusif qızı Hüseynova

Üzvlər: Sevda Muxtar qızı Alverdiyeva
    Sevda Zahid qızı Əhmədova
Tubuxanım Elman qızı Qasımzadə
Zümrüd Əmən qızı Məmmədova