Sədr: Lətafət Əhəd qızı Mustafayeva
Elmi katib: Nigar Mürsəl qızı
Üzvlər: İbrahim Vahab oğlu Əzizov
    İlham Əyyub oğlu Şahmuradov
Əlövsət Gülüş oğlu Quliyev
İbrahim Həsən oğlu Cəfərov