ƏMƏKDAŞLIQLAR

İnstitut/Təşkilat

Sənədin növü

Əhatə etdiyi illər

AMEA Botanika İnstitutu

 

 

 

 

Özbəkistan Elmlər Akademiyasının Mikrobiologiya İnstitutu

 

Əməkdaşlıq memorandumu

2022-2027

AMEA Botanika İnstitutu

 

 

 

 

Denver Botanika Bağları “Plant Collecting Collaborative”

 

 

Anlaşma Memorandumu (Memorandum of Understanding)

2022-2024

AMEA Botanika İnstitutu

 

 

 

Rusiya Federasiyasının Yamalo-Nenets Muxtar dairəsinin Arktika Elmi-Tədqiqat Mərkəzi

 

 

Əməkdaşlıq razılaşması (Соглашение о сотрудничестве)

2022-2027

AMEA Botanika İnstitutu

 

 

 

 

 

Türkiyənin Ondokuz Mayis Universitetinin Kənd Təsərrüfatı Fakültəsi

 

 

Elmi əməkdaşlığa dair razılaşma (Agreement on Scientific Cooperation)

2022-2027

AMEA Botanika İnstitutu

 

 

Fransanın Monpelye Elmi Təkamül İnstitutu

 

 

Anlaşma Memorandumu (Memorandum of Understanding)

2022-2027

AMEA Botanika İnstitutu

 

 

Rusiyanın Altay Dövlət Universiteti

 

 

Qarşılıqlı əməkdaşlıq memorandumu (Меморандум о Взаимопонимании по Сотрудничеству)

2021-2026

AMEA Botanika İnstitutu

 

 

 

 

 

Rusiya Federasiyası, Başqırdıstan Respublikası «Başqırd Dövlət Universiteti»

 

 

Əməkdaşlığa dair razılaşma (Договор о сотрудничестве)

2020-2025

AMEA Botanika İnstitutu

 

 

Rusiya Elmlər Akademiyasının V.L.Komarov adına Botanika İnstitutu

 

 

Əməkdaşlığa dair razılaşma (Договор о сотрудничестве)

2019-2024

Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyəti

 

 

İtaliya Botanika Cəmiyyəti

 

 

Anlaşma Memorandumu (Memorandum of Understanding)

2019

AMEA Botanika İnstitutu

 

 

M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsi

 

 

Elmi əməkdaşlığa dair razılaşma (Договор о научном сотрудничестве)

2018-2023

AMEA Botanika İnstitutu

 

 

 

 

 

İtaliyanın (Florensiya bölməsi) Milli Tədqiqatlar Şurasının (CNR) Davamlı Bitki Mühafizə İnstitutu

Elmi əməkdaşlığa dair razılaşma (Agreement on Scientific Cooperation)

2018-2023

AMEA Botanika İnstitutu

 

 

 

 

 

“Fitokimya” beynəlxalq elmi-istehsalat holdinqi (Qazaxıstan)

 

 

 

Elmi-texniki əməkdaşlığa dair razılaşma (Договор о научно-техническом сотрудничестве)

2018-2020

AMEA Botanika İnstitutu

 

 

 

Hacettepe Universiteti (Türkiyə)

 

 

 

Əməkdaşlıq memorandumu(Memorandum of Understanding)

2017-2020

AMEA Botanika İnstitutu

 

 

 

Rusiya Elmlər Akademiyasının Sibir bölməsinin Mərkəzi Sibir Botanika Bağı

 

 

Əməkdaşlığa dair razılaşma (Соглашение о сотрудничесве)

2017-2019

AMEA Botanika İnstitutu

 

 

 

Çikaqo Botanika Bağları “Plant Collecting Collaborative”

 

 

Anlaşma Memorandumu (Memorandum of Understanding)

2017-2019

AMEA Botanika İnstitutu

 

 

 

Ukrayna Milli Elmlər Akademiyasının M. Xolodnı adına Botanika İnstitutu

 

 

Anlaşma Memorandumu (Memorandum of Understanding)

2016-2021

AMEA Botanika İnstitutu

 

 

 

Belarusiya Milli Elmlər Akademiyasının Fiziologiya İnstitutu

 

 

Elmi əməkdaşlığa dair razılaşma (Договор о научном сотрудничестве)

2016-2021

AMEA Botanika İnstitutu

 

 

 

Kyu Kral Botanika Bağı

 

 

 

Əməkdaşlıq memorandumu (Memorandum of Collaboration)

2020-2022

2016-2018

2013-2015

 

AMEA Botanika İnstitutu Berlin Botanika Bağı və Botanika Muzeyi Anlaşma Memorandumu (Memorandum of Understanding) 2016-2019 (Mərhələ II)

AMEA Botanika İnstitutu

 

 

 

Berlin Botanika Bağı və Botanika Muzeyi

 

 

 

Anlaşma Memorandumu (Memorandum of Understanding)

2011-2014 (Mərhələ I)

AMEA Botanika İnstitutu

 

 

 

 

Rusiya Elmlər Akademiyasının V.L.Komarov adına Botanika İnstitutu

 

 

Əməkdaşlığa dair razılaşma (Договор о творческом сотрудничестве)

2011-2015

AMEA Botanika İnstitutu

 

 

COMSATS İnformasiya texnologiya İnstitutu, İslamabad (Pakistan)

Anlaşma memorandumu (Memorandum of Understanding)

2008-2013