14 aprel 2021-ci il tarixində Dissertasiya Müdafiəsi
19 Mart 2021

14 aprel 2021-ci il saat 11-00-da AMEA-nın Botanika İnstitutunun nəzdində əaliyyət göstərən ED 1.26 Dissertasiya Şurasının iclasında Sadıqov Hamlet Bəykişi oğlunun 2409.01- Genetika ixtisasında biologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “TETRAPLOİD BUĞDA GENOTİPLƏRİNİN ZÜLAL POLİMORFİZMİ VƏ KEYFİYYƏT ƏLAMƏTLƏRİNİN GENETİK MARKERLƏRLƏ ƏLAQƏSİ” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcəkdir.

 Müzakirəyə qoşulmaq üçün link aşağıda verilir. 
 

Dissertasiya və avtoreferatla (Azərbaycan və İngilis dillərində) aşağıdakı istinadlardan tanış ola bilərsiniz.

Avtoreferat Azərbaycan dilində --- Avtoreferat İngilis dilində --- Dissertasiya Azərbaycan dilində