17 mart 2021-ci il tarixində dissertasiya işinin müzakirəsi
15 Mart 2021

 
17 mart 2021-ci il tarixində saat 14-00 da AMEA-nın Botanika İnstitutunun nəzdindəki  ED 1.26 Dissertasiya Şurasının Elmi Seminarının onlayn iclası keçiriləcəkdir. İclasda iddiaçı Mehrac Əli oğlu Abbasovun  2409.01- "Genetika" ixtisasında biologiya elmləri  doktoru  elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim  etdiyi “Buğda (Triticum L.), Arpa (Hordeum L.) və onlarıyabanı əcdadlarının sekvens əsasında genotipləşdirilməsi və stres amillərə davamlılıq genlərinin skrininqi” mövzusunda dissertasiya işi müzakirəsi olacaqdırElmi Seminarıüzvü olmayan digəşəxslər aşağıdakı istinad mənbəyi (link) vasitəsilə Elmi Seminarın işini izləyə və suallar verə bilərlər:
 
 
Link:
 
İdentifikator: 890 6173 8410
Kod: 991245