30 mart 2021-ci il tarixində dissertasiya işinin müzakirəsi
19 Mart 2021

30 mart 2021-ci il tarixində saat 11-00 da AMEA-nın Botanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya Şurasının Elmi Seminarının onlayn iclası keçiriləcəkdir. İclasda iddiaçı Afaq Aydın qızı Rzayevanın   2417.01- "Botanika" ixtisasında biologiya özrə fəlsəfə doktoru  elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim  etdiyi «Azərbaycanda ardıc ( Juniperus L.) cinsinin floristik təhlili, bəzi novlərinin Abşeronda introduksiyası» mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi olacaqdırElmi Seminarıüzvü olmayan digəşəxslər aşağıdakı istinad mənbəyi (link) vasitəsilə Elmi Seminarın işini izləyə və suallar verə bilərlər:

 
Link:
 
 
İdentifikator: 880 6390 1734
Kod: 657852