20 may 2021-ci il tarixində dissertasiya işinin müzakirəsi
16 May 2021

20 may 2021-ci il saat 14 00da AMEA-nın Botanika İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.26 Dissertasiya Şurasının iclasında Mirzəliyeva İlhamə Akifqızının 2432.01- Bioloji ehtiyatlar ixtisasında biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “DƏNLİ TAXIL VƏ PAXLALI BİTKİLƏRİN MİLLİ GENETİK EHTİYATLARI ÜZRƏ SƏCİYYƏLƏNDİRMƏ MƏLUMAT BAZALARININ YARADILMASI VƏ İSTİFADƏSİ” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir. Müzakirəyə qoşulmaq üçün aşağıda link təqdim olunub. 

 
İdentifikator: 873 6765 2799
Kod: 989950

Avtoreferat Azərbaycan dilində --- Avtoreferat İngilis dilində --- Dissertasiya Azərbaycan dilində