31 may 2021-ci il tarixində dissertasiya işinin müdafiəsi
21 May 2021

31 may 2021-ci il saat 110 0da AMEA-nın Botanika İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.26 Dissertasiya şurasının iclasında Rzayeva Afaq Aydın qızının 2417.01- Botanika  ixtisasında biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “AZƏRBAYCANDA ARDIC (JUNİPERUS L.) CİNSİNİN FLORİSTİK TƏHLİLİ, BƏZİ NÖVLƏRİNİN ABŞERONDA İNTRODUKSİYASI” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir. Müzakirəyə qoşulmaq üçün link aşağıda verilir.

 

Avtoreferat Azərbaycan dilində --- Avtoreferat İngilis dilində --- Dissertasiya Azərbaycan dilində

 

https://us02web.zoom.us/j/82730810259?pwd=VlZCU09xcmY5ZFRKaVVTM0NGaEJtdz09

İdentifikator: 827 3081 0259
Kod: 855081