23 iyun 2021-ci il tarixində dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir
16 İyun 2021

23 iyun 2021-ci il tarixində saat 11:00-da AMEA Botanika İnstitutunun dissertantı Pərvin Nadir qızı Ağayevanın 2417.01 – Botanika ixtisasında “Quba, Qusar rayonlarının dekorativ ot bitkilərinin taksonomiyası və bioekoloji xüsusiyyətləri” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Avtoreferat Azərbaycan dilində --- Avtoreferat İngilis dilində --- Dissertasiya Azərbaycan dilində