06 oktyabr 2021-ci iltarixində saat 11:00-da dissertasiya işinin müdafiəsi
05 Oktyabr 2021

06 oktyabr 2021-ci il tarixində saat 11:00-da AMEA-nın Botanika institutunun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.26 Dissertasiya Şurasının iclasında AMEA Botanika institutunun dissertantı Günay Telman qızı Məmmədovanın 2417.01 – “Botanika” ixtisasında biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Süsənin (IrisL.) bəzi növ və sortlarının Abşerona introduksiyası” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir. Müzakirəyə qoşulmaq üçün link aşağıda veriləcək.

Avtoreferat Azərbaycan dilində --- Avtoreferat İngilis dilində --- Dissertasiya Azərbaycan dilində

https://us02web.zoom.us/j/9503222265?pwd=aXB4VmZWQ3QxcUIwTnVraGJoNncyQT09


İdentifikator: 950 322 2265
Kod: Botanika