15 oktyabr 2021-ci il tarixində saat 11:00-da dissertasiya işinin müzakirəsi
13 Oktyabr 2021

15 oktyabr 2021-ci il tarixində saat 11:00-da AMEA Botanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya şurasının Elmi Seminarının onlayn iclası keçiriləcəkdir. İclasda iddiaçı Mehriban Balabəy qızı Zülfüqarovanın 2417.01 "Botanika" ixtisasında biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi "Биоэкологические, фитохимические и некоторые фармакологические особенности видов рода Sambucus L.mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi olacaqdır.