30 noyabr 2021-ci il tarixində dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi
26 Noyabr 2021

Sizi 30 noyabr 2021-ci il tarixində saat 15.00-da “Eksperimental botanika” şöbəsinin doktorantı Paşazadə Türkan Coşqun qızının “Lipid membranlarında polien antibiotiklərin yaratdığı ion kanallarının fiziki-kimyəvi xassələrinin tədqiqi” mövzusunda “2406.01-Biofizika” ixtisası üzrə biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilən dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

 Ilkin müzakirə № 210 seminar zalında keçiriləcək.