29 dekabr 2021-ci il tarixində saat 11.00-da dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi
28 Dekabr 2021

29 dekabr 2021-ci il tarixində saat 11.00-da “Eksperimental botanika” şöbəsinin doktorantı Bağırova Arifə Əli Həsən qızı “Müxtəlif quruluşlu kanalyaradan birləşmələrin yastı membranlarla qarşılıqlı təsirinin polimorfizmi” mövzusunda “2406.01-Biofizika” ixtisası üzrə biologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilən dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi seminar zalında keçiriləcəkdir.