18 fevral 2021- ci il tarixində saat 11:00 da dissertasiya işinin müdafiəsi
07 Fevral 2022

18 fevral 2021- ci il tarixində saat 11:00 da AMEA Botanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya şurasında iclasında iddiaçı Ənvər Mehti oğlu İbrahimovun 2417.01 "Botanika" ixtisasında biologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Naxçıvan Muxtar Respublikasının meşə ekosistemində ağac və kol bitkilərinin biomüxtəlifliyi və səmərəli istifadə yolları” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi olacaqdır.

Müdafiyəyə qoşulmaq üçün link aşağıda verilib.

https://us02web.zoom.us/j/9503222265?pwd=aXB4VmZWQ3QxcUIwTnVraGJoNncyQT09

İdentifikator: 950 322 2265
Kod: Botanika

Avtoreferat Azərbaycan dilində --- Avtoreferat İngilis dilində --- Dissertasiya Azərbaycan dilində