02 mart 2022-ci il tarixində saat 11:00-da dissertasiya işinin müzakirəsi
28 Fevral 2022

02 mart 2022-ci il tarixində saat 11:00-da AMEA Botanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya şurasının Elmi Seminarının onlayn iclası keçiriləcəkdir. İclasda iddiaçı Səbinə Telman qızı Axundovanın 2417.01 "Botanika" ixtisasında biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi " Kiçik Qafqazın şimal-şərq hissəsinin yem bitkilərinin resurs potensialının qiymətləndirilməsimövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi olacaqdır. 
İclasa aşağıdakı link vasitəsilə qoşulmaq olar: