15 mart 2022-ci il tarixində saat 11:00-da dissertasiya işinin müdafiəsi
13 Mart 2022

15 mart 2022-ci il tarixində saat 11:00-da AMEA Botanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya şurasının iclasında iddiaçı Nigar Mürsəl qızının 2417.01 "Botanika" ixtisasında biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Böyük Qafqazın şimal-şərq hissəsində bəzi nadir dərman bitkilərinin senopopulyasiyalarının öyrənilməsi və proqnostik qiymətləndirilməsi” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

İclasa aşağıdakı link vasitəsilə qoşulmaq olar: