30 mart 2022-ci il tarixində saat 11:00-da dissertasiya işinin müdafiəsi
30 Mart 2022

30 mart 2022-ci il tarixində saat 11:00-da AMEA Botanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya şurasının iclasında Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin doktorantı Səadət Hamlet qızı Quliyevanın “Kiçik Qafqazın şimal-şərq hissəsində Lamiaceae fəsiləsinə aid olan növlərin ekobioloji və fitosenoloji tətqiqi” mövzusunda 2417.01 – “Botanika” ixtisasında biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Müzakirəyə qoşulmaq üçün link aşağıda verilir.