18 aprel 2022-ci il tarixində saat 11:00-da dissertasiya işinin müzakirəsi
12 Aprel 2022

18 aprel 2022-ci il tarixində saat 11:00-da AMEA Botanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya şurasının Elmi Seminarının onlayn iclası keçiriləcəkdir. İclasda iddiaçı Raifə Kamil qızı Salmanova 2417.01 "Botanika" ixtisasında biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi " NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI FLORASINDA YAYILAN ORCHİDACEAE JUSS. FƏSİLƏSİNİN NÖVLƏRİNİN BİOEKOLOJİ VƏ FİTOSENOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİmövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi olacaqdır.