6 may 2022-ci il tarixində saat 11:00-da dissertasiya işinin müzakirəsi
04 May 2022

6 may 2022-ci il tarixində saat 11:00-da AMEA Botanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya şurasının Elmi Seminarının onlayn iclası keçiriləcəkdir. İclasda iddiaçı SEYİDOVA FƏXRİDƏXANIM NAZİM qızı 2417.01 "Botanika" ixtisasında biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi "ABŞERON YARIMADASINDA CHAMAECYPARIS SPACH. VƏ THUJA L. CİNSLƏRİNƏ AİD BƏZİ TAKSONLARIN TƏFTİŞİ, BİOEKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ LANDŞAFT MEMARLIĞINDA İSTİFADƏSİ" mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi olacaqdır. 
 
 
Identifikator: 950 322 2265
Kod: Botanika