13 may 2022-ci il tarixində saat 11:00-da dissertasiya işinin müzakirəsi
10 May 2022

13 may 2022-ci il tarixində saat 11:00-da AMEA Botanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya şurasının Elmi Seminarının onlayn iclası keçiriləcəkdir. İclasda iddiaçı Aytən Xanbala qızı Fətdayeva  qızı 2417.01 "Botanika" ixtisasında biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi "AZƏRBAYCANDA YAYILAN DAZIOTU (HYPERİCUM L. ) CİNSİ NÖVLƏRİNİN SİSTEMATİKASI VƏ BİOEKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ" mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi olacaqdır. 
 
 
Identifikator: 950 322 2265
Kod: Botanika