3 iyun 2022-ci il tarixində saat 11:00-da mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi
31 May 2022

3 iyun 2022-ci il tarixində saat 11:00-da AMEA Botanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya şurasının Elmi Seminarının onlayn iclası keçiriləcəkdir. İclasda iddiaçı Günay Fəxrəddin qızı Quliyeva 2417.01 "Botanika" ixtisasında  üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi "NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLIKASI FLORASININ  GYMNOSPERMAE ŞÖBƏSİ BİTKİLƏRİ: SİSTEMATİKASI, BİOEKOLOGİYASI VƏ FİTOSENOLOGİYASI"   mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi olacaqdır. 
 
 
Identifikator: 950 322 2265
Kod: Botanika