10 iyun 2022-ci il tarixində saat 11:00-da dissertasiya işinin müzakirəsi
06 İyun 2022

10 iyun 2022-ci il tarixində saat 11:00-da AMEA Botanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya şurasının Elmi Seminarının onlayn iclası keçiriləcəkdir. İclasda iddiaçı Novruzi Nurlanə Azad qızı 2417.01 "Botanika" ixtisasında  üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi "NAXÇIVAN MR-İN QARAQUŞ DAĞININ FLORASI, BİTKİLİYİ VƏ ONLARDAN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏ"   mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi olacaqdır.
 
 
Identifikator: 950 322 2265
Kod: Botanika