8 iyun 2022-ci il tarixində saat 14:00-da dissertasiya işinin müdafiəsi
07 İyun 2022

8 iyun 2022-ci il tarixində saat 14:00-da AMEA Botanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya şurasının iclasında iddiaçı Raifə Kamil qızı Salmanovanın "NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI FLORASINDA YAYILAN ORCHİDACEAE JUSS. FƏSİLƏSİNİN NÖVLƏRİNİN BİOEKOLOJİ VƏ FİTOSENOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ" mövzusunda 2417.01 "Botanika" ixtisasında biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi olacaqdır.

Avtoreferat Azərbaycan dilində --- Avtoreferat İngilis dilində 

Müzakirəyə qoşulmaq üçün link aşağıda verilir. 

https://us02web.zoom.us/j/9503222265?pwd=aXB4VmZWQ3QxcUIwTnVraGJoNncyQT09

Identifikator: 950 322 2265
Kod: Botanika