14 iyun 2022-ci il tarixində saat 11:00-da dissertasiya işinin müdafiəsi
09 İyun 2022

14 iyun 2022-ci il tarixində saat 11:00-da AMEA Botanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya şurasının iclasında iddiaçı Zülfiyyə Cəlal qızı Məmmədovanın "AZƏRBAYCANIN BƏZİ PAXLALI BİTKİLƏRİNİN SENOPOPULYASİYALARININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ" mövzusunda 2417.01 "Botanika" ixtisasında biologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi olacaqdır.

Avtoreferat Azərbaycan dilində --- Avtoreferat İngilis dilində 

Müzakirəyə qoşulmaq üçün link aşağıda verilir. 

https://us02web.zoom.us/j/9503222265?pwd=aXB4VmZWQ3QxcUIwTnVraGJoNncyQT09

Identifikator: 950 322 2265
Kod: Botanika