17 iyun 2022-ci il tarixində saat 15:00-da dissertasiya işinin müzakirəsi
14 İyun 2022

17 iyun 2022-ci il tarixində saat 15:00-da AMEA Botanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya şurasının Elmi Seminarının onlayn iclası keçiriləcəkdir. İclasda iddiaçı Əliyeva Güllü Nizami qızı 2417.01 "Botanika" ixtisasında  üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi "AZƏRBAYCAN FLORASINDA PALIDIN (QUERCUS L.) BƏZİ NÖVLƏRİNİN MORFOLOJİ VƏ GENETİK POLİMORFİZM"   mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi olacaqdır. 
 
 
Identifikator: 950 322 2265
Kod: Botanika