23 iyun 2022-ci il tarixində saat 11:00-da dissertasiya işinin müdafiəsi
22 İyun 2022

23 iyun 2022-ci il tarixində saat 11:00-da AMEA Botanika İnstitutunun nəzdindəki ED 1.26 Dissertasiya şurasının iclasında iddiaçı Fəxridəxanım Nazim qızı Seyidovanın "ABŞERON YARIMADASINDA CHAMAECYPARİS SPACH. VƏ THUJA L. CİNSLƏRİNƏ AİD BƏZİ TAKSONLARIN TƏFTİŞİ, BİOEKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ LANDŞAFT MEMARLIĞINDA İSTİFADƏSİ" mövzusunda 2417.01 "Botanika" ixtisasında biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi olacaqdır.

Avtoreferat Azərbaycan dilində --- Avtoreferat İngilis dilində 

Müzakirəyə qoşulmaq üçün link aşağıda verilir. 

https://us02web.zoom.us/j/9503222265?pwd=aXB4VmZWQ3QxcUIwTnVraGJoNncyQT09

Identifikator: 950 322 2265
Kod: Botanika